bir qadına deyiləcək ən gözəl söz

söz
əgər gözəldirsə; çox ağıllısan.
əgər ağıllıdırsa; çox gözəlsən.

əgər həm ağıllı, həm də gözəldirsə; syntax error