beynəlxalq situasiya

abirsiz
postmodern sənət axınları olaraq bilinən və sırasıyla zəncir halında 1900lərdə yayılan (bax:dada)nı, (bax:surrealizm)i, (bax:beat)i, (bax:avangard)ı bir dam altında toplayan kollektiv bir quruluşdur. dada'a və punk'la bənzər, surrealizm və beat'lə fərqlilik göstərən, yəni siyasi bir duruşu, hatta təməl olaraq bu siyasi duruşu qəbul etməkdir.

(bax:postmodernizm)