postmodern sənət axınları olaraq bilinən və sırasıyla zəncir halında 1900lərdə yayılan (bax: dada)nı, (bax: surrealizm)i, (bax: beat)i, (bax: avangard)ı bir dam altında toplayan kollektiv bir quruluşdur. dada'a və punk'la bənzər, surrealizm və beat'lə fərqlilik göstərən, yəni siyasi bir duruşu, hatta təməl olaraq bu siyasi duruşu qəbul etməkdir.

(bax: postmodernizm)
abirsiz