gərək mizah anlayışı, gərək qonaqpərvərlik və səmimilik hissinin mənə yaşatdığı fikir.
abirsiz
İsveçrə, kanada, İslandiya və s. yaşayış səviyyəsi yüksək olan ölkələrinin xalqlarının işlədə biləcəyi cümlə
garfield