qarşıya qoyulmuş məqsəd üçün ediləcək ən çətin şey.
axilles
Hər dəfə birinci günə saxladığım hadisə
maktub