bağlanmaqdan qorxmaq

niko
itirməktən qorxmaqdır. amma həyatında bircə dəfə belə olsa birinə bağlanıb itirmisənsə, ikinci dəfə yıxılmayacağını da bilirsən.

insan həyatında birinə bir dəfə gecikər və bir daha heç kim üçün tələsməz.