azərbaycanda supergüclər

mixaylo
Azərbaycanda statistika götürsək bəlkə də çox insan görünməzliyi seçər. Çünki millət olaraq görünməz olarkən edəcəyimiz ilk iş camaatın hamamına girmək olardı.