Dövlətimizin aylıq 250 manat ayırıb, evə çatmamış "Baku Bus"lardaca bitən məvacib.
protesto
250 manat almaqımız bizim günahımızdır
eynar
Maaş insanlarin xəyallarini yerinə yetirməyə mane olan ruşvetdir
33investor
sürünmək üçün bir vasitə
ssruler
Qalxması ilə bütün problemlərin həll olunacağını fikirləşdiyimiz şey
zeus