fikrimcə xalqın ən çox güvəndiyi dövlət təşkilatdır. çox pul xərclənilmədiyi, verilən yeməklərindən məlumdur.
tenqid