azərbaycan mədəniyyəti

axilles
əyri və bəzi hallarda xəstə olduğunu düşündüyüm mədəniyyətdir. korrupsiya və gerilik qanunlarına qədər işləmiş, müasirləşməyə çalışdıqca daha da gülməli hal alan mədəniyyətdir.