azərbaycan dili yerinə rusca danışmaq

abirsiz
azərbaycan dilini öyrənmiş bir rusun azərbaycana gəldiyində yerlilərlə azərbaycan dilində danışmağa çabalamasına baxmayaraq verilən cavabların inadla rusca olması vəziyyəti.

canı çıxsın o azərbaycan dilini öyrənsin. yaranacaqsınız deyə rusun da götünə girməyin bir zəhmət.