"var yoxsuna nəhlət" taysonun bir tonluq zərbəsidi elə bil.
phoenixn
Bəzilərimizin dada bilmədiyi amma hiss etmək istədiyi tək "zərbə"
Şahənşah
İnsanı uşaqkən böyüdən proses
anonimkimsə
Kiçik yaşlı uşağı böyük ruhlu insana çevirən şapalaq.
louis pasteur