anti imperializm

coin
şərəfli duruşun adıdır. insanın heyvani hisslərlə deyil, insanca düşünə bildiyinə işarə edir. bunun sağı solu da yoxdur. sömürülməməyi və sömürməməyi müdafiə etməkdir.