altmış

louis pasteur
Müəyyən miqdar sayı.

Artığ bunu “altımış” olaraq yazmağdan əl çəkin.

(bax:yazılışı yanlış bilinən sözlər)
Edit: Altı sözündən əmələ gəlib. B. Munkaçi yazır ki, mış hissəsi mas formasında “Avesta”da işlədilib, mənası “böyük”, “çox” kimi açıqlanıb. Yetmiş də həmin qəlib üzrə yaranıb.

Qaynaq: Bəşir əhmədovun etimologiya lüğəti.