Ən yaxşı reklam önləyici. 4 ildə bircə dəfə də olsun üzüstü qoymayan möhtəşəm əlavə. quql mağazasından tapmaq mümkündür.
louis pasteur