dünyada bir zamanlar (bəlkə elə indinin özündə hələ də) ən çox istifadə olunan şifrə idi (di)
phoenixn
Başqasına aid olan şifrəli bir şeyə girildiyi zaman ilk yoxlanılan şifrə
Şahənşah